Sezon 2022/2023 upłynął nam pod znakiem dostosowywania oferty LT dla widzów ze szczególnymi potrzebami. Było to możliwie dzięki projektowi „Teatr – widzę, słyszę, rozumiem” realizowanemu w ramach programu Kultura bez barier. Za napisane projektu i jego wdrożenie odpowiadały: Joanna Marcinkowska (konsultantka programowa), Dagmara Jastrzębska (koordynatorka ds. dostępności) i Justyna Spiak (specjalistka ds. projektów).

Dziś (24.05.23r.) odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt. Spotkanie otworzył Dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski, mówiąc o tym jak istotne dla naszej placówki były to działania. Podziękował zarówno inicjatorkom projektu, jak i wszystkim zaangażowanym w niego osobom.

Następnie pokrótce opowiedziała o projekcie Joanna Marcinkowska. Wspomniała, że na etapie konkursowym projekt otrzymał maksymalną ilość punktów. Program zakładał, by nie dokupować do teatru zbyt wiele nowego sprzętu, a skupić się na maksymalnym wykorzystaniu infrastruktury, która w teatrze jest. Z nowości sprzętowych, które pojawiły się w LT są:

  • pętle indukcyjne w kasie, portierni i sekretariacie (na widowniach już były),
  • sprzęt do realizacji audiodeskrypcji,
  • słuchawki wyciszające dla dzieci i dorosłych,
  • tyflografiki,
  • krzesła do ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością.

Poza tym, w ramach projektu zrealizowaliśmy: 

- 24 warsztaty touch tour, 
- 13 tytułów i łącznie 23 spektakle z udogodnieniami dla osób ze specjalnymi potrzebami: audiodeskrypcją i tłumaczem języka migowego, 
- 4 tytuły i łącznie 6 czytań performatywnych. 
- przedprzewodniki po teatrze w formie filmowej oraz przedprzewodniki w formacie pdf do wybranych spektakli (wszystko dostępne na naszej stronie internetowej). 
W przygotowaniu są jeszcze dwa czytania performatywne: jedno dla dzieci - „Karmelek” (30.05.23 r. godz. 17:00) oraz dla dorosłych „Głusza” (31.05.23 r. godz. 19:00) , a także odbędą się jeszcze trzy spektakle z udogodnieniami (tłumacz j.migowego PJM oraz audiodeskrypcja) – „Słodkie lata 20-30…” (26.05.23 r. godz. 19:00), „Stworzenia sceniczne” (04.06.23 r. godz. 18:00) i „Akademia Pana Kleksa” (03.06.23 r. godz. 16:00). 

Następnie głos zabrał Wojciech Romańczyk, aktor LT, który w projekcie odpowiadał m.in. za realizacje video i audiodeskrypcję do spektakli. Podkreślił, że dzięki podjętym w tym roku działaniom udało nam się zrobić coś naprawdę ważnego: odczarować teatr dla osób, którym wcześniej wydawał się niedostępny. Sprawę skomentował następująco: „Uważam, że cały teatr w Polsce powinien przeprosić osoby z niepełnosprawnościami, że tak późno ich dostrzega”.

Magdalena Muzika, tłumaczka PJM powiedziała, że bardzo cieszy się z tego, że mogła wziąć udział w tak ważnym projekcie. Podkreśliła, że wzbogacił on ją wewnętrznie. Podobnie wypowiedział się drugi tłumacz PJM, Marek Simonjetz – „Wśród nas żyją osoby g/Głuche i tak jak wszyscy zasługują na dostęp do kultury. Cieszę się, widząc osoby głuche korzystające z kultury. Jasne, że osoby te muszą się przyzwyczaić do dostępności, bo wcześniej w wielu miejscach nie mieli możliwości korzystania z kultury. Uważam, że wszystkim – osobom słyszącym i tym, które nie słyszą należy się taki sam dostęp do instytucji kultury”.

Aktorki LT, które aktywnie wspierały projekt – Alicja Stasiewicz i Joanna Wąż, podkreślały, że projekt ten był dla nich bardzo inspirujący i otwierający na inną perspektywę. Wspominały, że reakcje publiczności po wydarzeniach są bardzo budujące, a nawet – wzruszają. Alicja zwróciła uwagę, że przez 8 lat swojego scenicznego życia nigdy nie pomyślała o widzach, którzy nie widzą lub nie słyszą – a projekt ten uzmysłowił jej, że dostępność kultury jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania teatru. Joanna opowiedziała o pisaniu audiodeskrypcji, w której ważne jest takie opowiedzenie o spektaklu, by pozostawić miejsce dla wyobraźni widza.

Na koniec Wojciech Romańczyk zaapelował do osób obecnych na konferencji, by pójść o krok dalej – odczarować konwenanse i traktować „osoby ze szczególnymi potrzebami” po prostu normalnie, budować zdrowe relacje w oparciu o otwartość.

 

Zdjęcia: KADR Kamil Derda, DB TEAM, www.dbteam.pl