premiera: 13.08.2018
ULICA, KTÓRA MÓWI

Był koniec maja. Zielone Miasto rodziło się do życia.

Nikt nie podejrzewał, że 
w stosunkowo krótkim czasie mieszkańcy zostaną postawieni przed wyjątkową, historyczną próbą. Ulice Wolności konfrontują ze sobą dwie strony zielonogórskich wydarzeń. Ludzi, którzy stanęli w obronie Domu Katolickiego z cynicznymi przedstawicieli władzy. Poza perspektywą mówioną, ważna staje się tutaj mowa ulicy wyrażona przez bitwę 
i taniec.

Widowisko przypomina o ważnym z lokalnej perspektywy wątku niepodległościowym. Nie o rozmiary ani liczby tutaj chodzi. Ważna jest pamięć o tym, że w tym miejscu kilkadziesiąt lat temu znaleźli się ludzie gotowi poświęcić własny spokój dla obrony fundamentalnych wartości. Fałszywe oskarżenia ze strony władzy, eksmisja ks. Kazimierza Michalskiego doprowadziła do ruchu, którego znaczenie dzisiaj czytamy szerzej. 30 maja 1960 roku był naszą, zielonogórską ścieżką ku Wolności.

Fot. Mariusz Kapała (Gazeta Lubuska)

 

Spektakl realizujemy w ramach zadania „Drogi do Niepodległej” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.