Fernando Krapp napisał do mnie ten list studium o prawdzie Fernando Krapp napisał do mnie ten list studium o prawdzie