Motto: Ludźmi jesteśmy, to szlachetne z naszej strony. (M. Hłasko)

Poznaniak, ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Śpiewa, tańczy, gra na gitarze, jeśli trzeba będzie - popisze się na scenie umiejętnością szermierki scenicznej. Posługuje się językiem angielskim (bardzo dobrze) i hiszpańskim (nieco gorzej). Na scenie Lubuskiego Teatru widzowie mogą zobaczyć Kubę w spektaklach: